MEET THE TEAM

THE MANAGEMENT

We want you!

We are currently looking for talented Fabricator and Fab Manager to help us create stunning and functional prosthetic arms.

Electronics Engineer

(OPEN)

Product Aesthetics Designer/
Fashion Designer Intern

(OPEN)

Electronics Engineer Intern

(OPEN)

Material Engineering Intern (OPEN)

Product Concept Engineering Intern

(OPEN)

CONTENT MARKETING INTERN

(OPEN)

Let's build amazing people together!

We envision a world where empowered people can move beyond their abilities. Using technology, Vulcan provide innovative prosthetic technologies to connect the amputee community with opportunities. 

Về Chúng Tôi
Câu chuyện thương hiệu
Sứ mệnh tiên phong
Giá trị cốt lõi
Tính cam kết
Con người - Nhân viên
Trách nhiệm xã hội
Các dự án cộng đồng
SDG
Dự án
Đối tác
Tin tức
Sự kiện
Câu chuyện truyền cảm hứng
Khoa học và công nghệ
Thị trường
Liên Hệ
Thông tin liên hệ
Mạng lưới phân phối
Đăng ký và tư vấn